Každým nákupem pomáháš.

V naší firmě věříme, že je důležité se starat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Každý by měl mít možnost prožít plnohodnotný život. Proto od počátku firmy spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které pomáhají dětem v dětských domovech nebo poskytují humanitární pomoc v rozvojových zemích.
Tímto chceme ukázat, že i malými gesty je možné změnit svět k lepšímu. Pevně věříme, že společně dokážeme zachránit mnoho životů.

CARE Česká republika

CARE je přes 70 let jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na humanitární pomoc a odstraňování chudoby. Z každého prodeje jakéhokoli produktu darujeme 15 Kč na podporu lidem při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boje proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě, vzdělání či obnovu komunit po katastrofách. Každý z nás má možnost pomoci i těmto lidem k plnohodnotnému životu. Věříme, že i malé gesto může přispět ke zlepšení světa.

Nadační fond Veroniky Kašákové

Hlavním cílem Nadačního fondu Veroniky Kašákové je, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, věděl co ho za nimi čeká, byl na to připravený a nebyl na to sám. Není to pouze nadační fond, ale především lidé, kteří se rozhodli doprovázet mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Z každého prodaného produktu darujeme 15 Kč na pomoc této neziskové organizaci.

Každým nákupem pomáháš.

V naší firmě věříme, že je důležité se starat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Každý by měl mít možnost prožít plnohodnotný život. Proto od počátku firmy spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které pomáhají dětem v dětských domovech nebo poskytují humanitární pomoc v rozvojových zemích.
Tímto chceme ukázat, že i malými gesty je možné změnit svět k lepšímu. Pevně věříme, že společně dokážeme zachránit mnoho životů.

Nadace CARE

CARE je přes 70 let jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na humanitární pomoc a odstraňování chudoby. Z každého prodeje jakéhokoli produktu darujeme 15 Kč na podporu lidem při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boje proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě, vzdělání či obnovu komunit po katastrofách. Každý z nás má možnost pomoci i těmto lidem k plnohodnotnému životu. Věříme, že i malé gesto může přispět ke zlepšení světa.

Nadační fond Veroniky Kašákové

Hlavním cílem Nadačního fondu Veroniky Kašákové je, aby každý mladý člověk, který opouští brány dětského domova, věděl co ho za nimi čeká, byl na to připravený a nebyl na to sám. Není to pouze nadační fond, ale především lidé, kteří se rozhodli doprovázet mladé lidi z dětských domovů na jejich cestě do reálného života. Z každého prodaného produktu darujeme 15 Kč na pomoc této neziskové organizaci.