Doprava zdarma po České republice.

Nová spolupráce s CARE

V naší firmě se snažíme šířit myšlenku, že je důležité se starat o ty, kteří to nejvíce potřebují. Je na nic, že v dnešním vyspělém světě je pořád mnoho lidí, kteří nemají vhodné podmínky pro plnohodnotný život, a proto jsme se rozhodli vést Mowement takovým směrem, který těmto lidem pomůže. Tímto bychom vám moc rádi oznámili začátek nové spolupráce s organizací CARE Česká republika.

logo_neziskova_organizace_care
Logo neziskové organizace Care.
@care.cz

CARE je jednou z nejvýznamnějších mezinárodních organizací zaměřených na humanitární pomoc a odstraňování chudoby. Po celém světě dodnes pomáhá k soběstačnosti lidem v nouzi, zasaženým přírodními katastrofami, ozbrojenými konflikty a extrémní chudobou.

Ještě jste o CARE neslyšeli?

CARE byla založena v roce 1945 a už rok poté začala zasílat do válkou zasažené Evropy včetně Československa balíky s potravinovou pomocí. Organizace CARE nyní působí v 93 zemích světa a pomáhá milionům lidí v rámci stovek různých programů. Samotné projekty CARE se převážně zaměřují na okamžitou pomoc při přírodních katastrofách, základní zdravotní péči, boj proti hladu, zlepšování přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením, vzdělání, rozšíření ekonomických příležitostí pro ženy a mnoho dalších.

V rámci spolupráce s CARE Česká republika má každý možnost přispět svým nákupem na dobrou věc. Z každého prodaného produktu Mowement půjde určitá částka na pomoc takto zasaženým lidem. Věříme, že i malé gesto každého z nás může přispět ke zlepšení světa.

Více o organizaci Care na https://www.care.cz/

Podpoř a naplň dnes jeden balík s pomocí pro ty nejpotřebnější:
https://www.darujme.cz/projekt/361#prispevatele